Improve Invest A/S RENOVERINGSFOND

Attraktiv investering i renovation af ejendomme

ATTRAKTIV INVESTERING I RENOVATION AF EJENDOMME

STABILT AFKAST – LAV RISIKO – INVESTERING
UAFHÆNGING AF MARKEDSUDVIKLINGEN

Med Improve Invest A/S får du:

Ejerskab af ejendomsprojekter som ellers ikke er tilgængelige
Et gennemtestet koncept
Afkast og seriøsitet
Risikospredning

BEGRÆNSET RISIKO

 • Der er altid risiko forbundet med investering. Men investering i Improve Invest A/S er en investering i faste
  ejendomme med god beliggenhed, der bliver renoveret og solgt igen. Risikoen er derfor relative lav, da hoveddelen af det investerede beløb ligger i et håndgribeligt aktiv (ejendomme)
 • Der kan være en risiko fra gensalg, altså videresalg efter renoveringen. For at reducere denne risiko mest muligt foretager vi kun investeringer i ejendomme med beliggenhed i tæt befolkede områder. Dermed kan vi sikre, at ejendommen kan videresælges.
 • Vi foretager altid en beregning af en investering i forhold til udlejning. Ikke fordi det er hensigten, men hvis salgsmålet ikke kan opnås initialt, så skal der være et godt afkast ved en midlertidig udlejning.
 • For at sikre budgettet i renoveringsprocessen, så indgås alle aftaler på fast pris. Desuden finder betaling først sted efter arbejdet er udført eller materialerne er leveret.
 • Vi arbejder desuden med, at 10% af indkøbsbeløbet tilbageholdes og udbetales først ved endelig godkendelse af projektet. Disse leveregler har historisk vist sig at begrænse risikoen ved renovering væsentligt.

 • Vi ønsker at optimere vores investeringer gennem brug af
  det stabile danske realkreditsystem, men også her ønsker vi en begrænset risiko, og derfor optages der maksimalt
  60% lån i hvert projekt
 • Renoveringer kan kræve kommunale godkendelser og vi arbejder med, at projekter altid købes betinget eller med forbehold, såfremt renoveringen kræver tilladelser. Dermed kan denne risiko fjernes.
 • Investorer i fonden får andel i alle de projekter, som fonden
  renoverer, og ikke kun i et enkelt projekt.

For mere information se vores Central investor information her: PRIIP KID

RENOVERING MED FOKUS PÅ MILJØET

Vi mener, at der i fremtiden vil være en stigende efterspørgsel efter at renovere boliger i stedet for at bygge nyt.

Det kommer i særdeleshed på grund af ønsket om at tage
støre miljømæssige hensyn. Eller som Rambøll konkluderer
i deres rapport “Analyse af Co2-udledning og totaløkonomi i
renovering og nybyg”. Analysen viser, at det er mest fordelagtigt – både miljømæssigt og totaløkonomisk – at renovere
frem for at rive ned og bygge nyt”.

I Improve Invest A/S er miljømæssige hensyn vigtige for os.

 • Vi har derfor opstillet en række krav til vores egen renovering:
 • Vi bidrager væsentligt positivt til mindst ét af EU-taksonomiens seks miljømål.
 • Vi overholder de tekniske kriterier, der er beskrevet for
  dét eller de klima- og miljømål, man vælger.
 • Vi overholder “gør-ikke-nævneværding- skade- kriterierne” (Do No Significant Harm”, DNSH).
 • Vi overholder sociale minimumsgarantier (“Minimum
  Social Safeguards”).

  Punkterne nævnt på denne side er ikke omfattende, men
  nogle konkrete eksempler på hvilke tiltag som der tages,
  når Improve Invest A/S renoverer

EN VIGTIG SAMFUNDSMÆSSIG MEGATREND

Efter corona krisen har samfundsfundets ejendomsan- vendelse ændret sig radikalt. Vi har alle sammen lært at handle på nettet, i stedet for lokale forretninger og det er blevet helt normalt at flere af os arbejder helt eller delvist hjemmefra.
Der er derfor et stigende behov for konverteringer af ejendomme i storbyerne fra kontorlokaler og forret- ninger til boliger. Det skal samtidig være boliger der er indrettet til den nye virkelighed efter corona. Denne konverterings bølge er allerede startet i f.eks. New York.

Denne udvikling stiller samtidig nogle nye krav til vores boliger. Vi har nu behov for at indrette vores hjem, så der er plads til hjemmearbejdspladser – måske endda for flere af beboerne i boligen.

Dertil skal ligges at indenrigsministeriet estimerer, at der skal bygges 6.500 nye boliger om året i hovedstad- sområdet frem til 2023, for at dække behovet for den fremtidige befolkningsvækst.

Improve Invest renoveringer rammer lige ned i denne vigtige samfundsudvikling. Altså konverteringer af kontorlokaler og forretninger til nye og moderne indrettede boliger.

Kontakt os idag

Hos Improve Invest A/S er vi stolte af at kundetilfredshed altid er vores første prioritet. Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.

Improve Invest A/S
Strandvejen 125
2900 Hellerup

Vi holder dine data private. Se vores GDPR Policy for flere informationer