HVEM ER IMPROVE INVEST A/S?

Improve Invest A/S er en ejendomsfond som køber, renoverer og sælger ejendomme. Stifterne har siden 2005 købt, renoveret og solgt ejendomme, og har medvirket til over 17.000 m2 renoverings og nybygningsprojekter.

GENNEMTESTET INVESTERINGSKONCEPT

Improve Invest A/S er bygget på ideen om at skabe værdi gennem opkøb af ejendomme, renovering og videresalg.

Ejendomme findes typisk via eksisterende netværk af specialister, som vi har arbejdet sammen med i mange år, og der er dermed adgang til ejendomme, som ikke er tilgængelige til offentligheden.

Herefter foretages renoveringen af vores eget team af kendte håndværkere. Folk, vi har arbejdet sammen med længe, og hvor vi kender deres kvalitet og arbejdsmoral. Vi har rigtig gode erfaringer med at købe byggematerialer, hvilket kan være en stor besparelse i projekterne.

Vi er selv til stede og foretager løbende kvalitetskontrol, men trækker også på eksperter, når det er nødvendigt.

Ejendommene købes, renoveres og sælges efter fuldført renovering. Normalt tager det mellem 6-18 mdr. Improve Invest arbejder alene med ejendomme i det vi kalder ”likvide områder”. Dvs. i de tæt befolkede områder i Danmark, dvs. hovedsageligt hovedstadsområdet.

Vores fokus er på ejendomme med en værdi mellem kr. 15 -200 mio. Det skyldes, at Improve Invest A/S kan udnytte den manglende konkurrence i disse størrelser af projekter. Kommer det under kr. 15 mio., så vil håndværksmestre og småinvestorer også deltage og kommer vi over kr. 200 mio. vil det være interessant for institutionelle investorer. Vores projekter befinder sig lige i ”sweetspottet” mellem disse.

Vores værdiskabelse baseres altså ikke på vækst i ejendomsmarkedet, men skabes ved færdigrenovering af projektet.

Ledelsen i Improve Invest A/S